מאמרים

שפת גוף

כשאנו פוגשים אדם לראשונה, אנו שופטים אותו תוך מספר שניות, או לכל היותר מספר דקות. השיפוט הזה מושפע 55%, מהופעתו ומשפת גופו, 38% מטון, קולו וסגנון דיבורו, ורק 7% קשורים לתוכן הדיבור.      קרא עוד...

גרפולוגיה

מהי הגרפולוגיה ועל אילו עקרונות היא נשענת? רבים מבלבלים את תחום הגרפולוגיה עם תחומים אחרים, ומניחים כי היא יכולה לחזות עתידות ולנבא דברים כאלו ואחרים. משמעות המילה גרפולוגיה- גרפו=כתב, לוגיה=תורה.      קרא עוד...

 
FacebookYoutube

אתי בן מיכאל חז'ז' - קווים לדמותה

..